Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


deducció fiscal

  • UF bonificació fiscal
  • UF crèdit fiscal
  • UF deducció impositiva
  • UF desgravació d'impostos
  • UF desgravació fiscal
  • UF haver fiscal
  • UF privilegi fiscal
  • UF rebaixa fiscal
  • UF reducció de la base imposable