Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


cotització social

  • UF afiliació a la seguretat social
  • UF alta a la seguretat social
  • UF càrregues socials
  • UF cotització a la seguretat social
  • UF cotització empresarial
  • UF cotització salarial
  • UF quota de la seguretat social