Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


control de qualitat de productes industrials

  • SN Verificació de la conformitat dels productes industrials amb determinades normes feta en les diferents fases de la fabricació.
  • UF verificació de puresa
  • UF verificació de qualitat