Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


clàusula de salvaguarda

  • SN Autoritza les parts contractants a no respectar les disposicions de l'acord en la mesura que puguin comprometre interessos essencials.
  • UF mesura de salvaguarda