Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


cash flow

  • SN Diferència entre els ingressos corrents i les despeses corrents de l'empresa.
  • UF actiu líquid
  • UF benefici net i amortització
  • UF flux de caixa
  • UF marge brut de finançament