Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


acció per responsabilitat civil

  • SN Acció per la qual la víctima o els seus drethavents pretenen rescabalar-se dels danys i els perjudicis causats per una infracció.