Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


bonificació d'interessos

  • SN Ajuda de l'estat a qui sol·licita un emprèstit i que consisteix a assumir una part dels interessos.
  • UF préstec a tipus reduït
  • UF préstec bonificat
  • UF tipus preferencial de crèdit