Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


xarxa d'informació comptable agrícola

  • SN Establerta a partir de dades resultants de la comptabilitat d'explotacions agrícoles que representen les diferents classes d'explotacions de la Comunitat Europea.
  • UF XICA
  • UF xarxa comptable agrària