Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


treball temporal

  • SN Feina que requereix els serveis d'una persona per un temps concret.
  • UF contractació temporal
  • UF contracte d'interinitat
  • UF ocupació eventual
  • UF ocupació interina
  • UF ocupació temporal
  • UF treball eventual
  • UF treball interí