Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


terme de l'intercanvi

  • SN Indicador que permet apreciar els avantatges que una economia treu de les seves relacions comercials amb l'exterior.
  • UF relació entre preus d'importació i d'exportació
  • UF terms of trade