Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


societat d'inversió

  • SN Constituïda per un grup de persones físiques amb la finalitat d'invertir conjuntament en valors mobiliaris.
  • UF fons comú d'inversió
  • UF fons d'inversió col·lectiva
  • UF fons d'inversió en actius del mercat monetari (FIAMM)
  • UF fons d'inversió mobiliària (FIM)
  • UF organisme d'inversió col·lectiva en valors mobiliaris (OICVM)
  • UF societat d'imposició col·lectiva
  • UF societat d'inversions
  • UF societat d'inversió de capital variable (SICAV)