Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


servei d'interès general

  • SN Designa les activitats de servei, comercials o no, considerades d'interès general per les autoritats públiques i que, per aquest motiu, són sotmeses a les obligacions específiques del servei públic. No l'hem de confondre amb el descriptor "servei públic" que aplicarem a l'organisme prestatari del servei.