Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


reserva comptable

  • SN Quantitat destinada per l'empresa per a cobrir càrregues o pèrdues eventuals.
  • UF provisió comptable
  • UF reserva especial