Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


regió desfavorida

  • UF regió de l'objectiu 1
  • UF regió deprimida
  • UF regió menys afavorida
  • UF regió menys desenvolupada
  • UF regió subdesenvolupada
  • UF zona deprimida
  • UF zona desfavorida