Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


publicitat comparativa

  • SN Tota la publicitat que faci referència explícitament o implícita a un competidor o als béns o els serveis de la mateixa naturalesa oferts per un competidor.