Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


protecció de la infància

  • SN Conjunt de mesures destinades a millorar les condicions de l'infant a la societat.
  • UF ajuda a la infància
  • UF centre de protecció de menors
  • UF defensor del menor
  • UF maltractament de menors
  • UF menor maltractat
  • UF nen soldat
  • UF protecció de menors
  • UF protecció del menor
  • UF violència sobre la infància