Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


propietat pública

  • UF béns públics
  • UF domini públic
  • UF patrimoni de l'estat
  • UF patrimoni nacional
  • UF propietat d'ens local
  • UF propietat de comunitat autònoma
  • UF propietat de l'estat