Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


programa d'ensenyament

  • SN Designa les matèries i el temps dedicat a cada una dins el cicle d'estudis d'un centre d'ensenyament.
  • UF contingut de l'educació
  • UF matèria d'ensenyament
  • UF programa de formació
  • UF programa educatiu
  • UF programa escolar