Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


assalariat

  • SN Persona que treballa per a una empresa pública o privada i que per aquest motiu rep una remuneració en concepte de sou, salari, comissió, propines, salari a preu fet o en espècie. L'utilitzarem quan es tracti de la situació professional. Altrament, en un context més general, utilitzarem "mà d'obra".
  • UF treballador assalariat