Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


procediment CE per infracció

  • UF acció comunitària per infracció
  • UF comprovació de l'incompliment
  • UF comprovació de la infracció
  • UF procediment comunitari per infracció