Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


població activa

  • SN Conjunt de persones en edat de treballar que fan o declaren que cerquen una activitat remunerada.
  • UF força de treball