Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


pàtria potestat

  • SN Poder que la llei confereix als pares sobre la persona i els béns dels fills menors i no emancipats.
  • UF privació de la pàtria potestat
  • UF privació dels drets parentals