Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


patrocini comunitari

  • SN Suport que presta la Comunitat a manifestacions culturals o esportives per promoure la seva imatge. No l'hem de confondre amb les ajudes econòmiques concedides en el marc de polítiques o de programes comunitaris.
  • UF participació CE en una manifestació cultural
  • UF participació CE en una manifestació esportiva