Tesaurus Eurovoc

Cerca de termes


partenariat públic-privat

  • SN Cooperació entre les autoritats públiques i el sector empresarial amb l'objectiu de fer projectes d'infraestructures o prestar serveis d'interès públic.
  • UF APP
  • UF associació dels sectors públic i privat
  • UF societat publicoprivada