Núm. 1 - Consell d'Europa

Actualització: 21 d'abril de 2021

Nota a l'edició

La col·lecció "Guia de recursos" ofereix una selecció de fonts d'informació complementàries al fons de la Biblioteca del Parlament, sobre un àmbit temàtic, organisme o institució. Aquesta guia de recursos presenta els diferents organismes que conformen actualment el Consell d'Europa i destaca els documents, recursos i bases de dades més significatius que la mateixa institució posa a disposició de la ciutadania a través d'Internet.

Consell d'Europa

Secretari General

Comitè de Ministres

Assemblea Parlamentària (APCE)