DT núm. 04 - Mesures per fer front a la crisi econòmica

Actualització: 22 de desembre de 2015

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Justificació

Tancat el desembre del 2015

La greu situació de crisi econòmica que afecta Catalunya i l'Estat espanyol, ha comportat l'adopció de nombroses mesures normatives, amb un increment exponencial en els darrers anys. La complexitat que presenta aquesta normativa i el seu impacte profund en importants aspectes de la vida econòmica i social, justifica l'elaboració del present dossier temàtic, que té com a objectiu principal subministrar informació sobre les normes i decisions més rellevants adoptades per l'Estat i per la Generalitat. Es complementa amb la informació relativa al marc europeu de consolidació fiscal i amb informació complementària de les mesures adoptades per les CCAA.

Unió Europea

Documents Marc

Pacto por el Euro Plus

Reforç de la coordinació de la política econòmica a favor de la competitivitat i la convergència.

PEC. Pacte d'Estabilitat i Creixement

El Pacte d'Estabilitat i Creixement de la Unió Europea és l'instrument de la UE per garantir la disciplina pressupostària i la sostenibilitat de les finances públiques dels estats membres.

Documents de la UE adreçats a Espanya

Pack de 6

El "pack de sis" fa referència a sis actes legislatius destinats a reforçar la governança econòmica a la UE. Quatre propostes tracten de mesures fiscals, inclosa una reforma del Pacte d'Estabilitat i Creixement de la UE, mentre que dos nous reglaments estan destinats a detectar i abordar de manera eficaç els desequilibris macroeconòmics dins de la UE i a la zona euro

Segon pack

Aquest segon paquet es compon de dues noves propostes legislatives

Altres

Catalunya

1. Lleis de pressupostos, mesures, estabilitat pressupostària i lleis "òmnibus"

2. Sistema financer

3. Sector públic

4. Mesures fiscals

5. Altres. Informes del CAREC; Acords de Govern

6. Relació cronològica

Espanya

1. Lleis de pressupostos, mesures i estabilitat pressupostària

2. Sistema financer

3. Sector públic

4. Mesures fiscals i liberalitzadores

5. Reforma laboral i Seguretat Social

6. Altres

7. Relació cronològica

Comunitats Autònomes

Plans econòmics i financers de reequilibri 2012-2014

Comunitats Autònomes