DT núm. 14 - Registres de grups d'interès o lobbies

Actualització: 30 de setembre de 2021

Definicions del concepte, segons fonts diverses

Recomanacions d'organismes internacionals

Estat de la qüestió

Espanya

Comunitats Autònomes

Catalunya

Normativa
Parlament de Catalunya
Govern

Unió Europea

Normativa comparada i accés a registres

Informes de "Transparència Internacional"

Bibliografia especialitzada

Pàgines web especialitzades