DT núm. 14 - Registres de grups d'interès o lobbies

Actualització: 6 de febrer de 2019

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Definicions del concepte, segons fonts diverses

Recomanacions d'organismes internacionals

Estat de la qüestió

Espanya

Comunitats Autònomes

Catalunya

Normativa
Parlament de Catalunya
Govern

Unió Europea

Normativa comparada i accés a registres

Informes de "Transparència Internacional". Per Països

Associacions

Public Affairs Community of Europe (PACE)

Bibliografia especialitzada

Pàgines web especialitzades