DT núm. 06 - El finançament de la Generalitat de Catalunya

Actualització: 17 d'octubre de 2013

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Justificació

Aquest dossier temàtic recull la informació que es va posar a disposició dels membres de la Comissió d'Estudi d'un nou model basat en el Concert Econòmic de la IX Legislatura, un cop actualitzada i revisada.

Marc Legal

Marc constitucional i estatutari

Legislació estatal

Legislació catalana

Legislació d'àmbit autonòmic

Doctrina del Consell de Garanties Estatutàries

Informació d'altres països

Jurisprudència constitucional

Activitat parlamentària sobre la matèria

Bibliografia i informes rellevants

Portals web relacionats amb la matèria