DT núm. 10 - El règim especial d'Aran. Normativa específica