DT núm. 04 - Mesures per fer front a la crisi econòmica. Documents Marc

Documents Marc

El maig de 2010 es va introduir un paquet de mesures europees d'estabilització encaminades a oferir ajuda financera als Estats membres en dificultat i mantenir així l'estabilitat financera de la UE en un moment de greus tensions en els mercats de deute sobirà de la zona de l'euro (o eurozona). Aquesta xarxa de seguretat està formada pel Mecanisme Europeu d'Estabilització Financera ([EFSM], per les seves sigles en anglès) i el Fons Europeu d'Estabilitat Financera ([EFSF], per les seves sigles en anglès), que juntament amb les contribucions del Fons Monetari Internacional (FMI), constitueixen un paquet d'estabilitat financera per valor de 750.000 milions d'euros. A partir de mitjan 2013, s'establirà en l'eurozona un nou mecanisme permanent de crisis: el Mecanisme Europeu d'Estabilitat.