DT núm. 14 - Registres de grups d'interès o lobbies. Legislatura XIV