Dossiers temàtics

Dossiers temàtics
NúmeroContingut Data

Pàgina 1 - 2

Següent

Igualtat de gènere 03/10/2019
Diplomàcia Parlamentària 18/09/2019
Reforma horària i canvis d'hora estacionals 04/03/2019
El procés polític de Catalunya. XII legislatura 15/01/2020
Transparència i dret d'accés a la informació en l'àmbit parlamentari 06/02/2019
Ordenació de les aplicacions socials de la intel·ligència artificial i la robòtica 12/07/2017
Regulació i foment de l'economia col·laborativa 04/02/2019
Memòria històrica 19/03/2018
Registres de grups d'interès o lobbies 06/02/2019
Francofonia 19/06/2018
Plurilingüisme i usos lingüístics en assemblees legislatives 17/09/2015
Codis de conducta parlamentaris 10/04/2019
El règim especial d'Aran 09/04/2015
El procés polític de Catalunya 23/03/2018
Tècnica legislativa 30/08/2016
El principi de subsidiarietat 16/05/2019
El finançament de la Generalitat de Catalunya 21/06/2013
Legislació sobre referèndums 17/04/2019
Mesures per fer front a la crisi econòmica 22/12/2015
El procés polític d'Escòcia 01/10/2014

Cerca bàsica dins d'aquesta secció