Dossiers temàtics

Dossiers temàtics
NúmeroContingut Data

Pàgina 1 - 1

Reforma horària i canvis d'hora estacionals 04/12/2018
El procés polític de Catalunya. XII legislatura 28/11/2018
Transparència i dret d'accés a la informació en l'àmbit parlamentari 25/04/2018
Ordenació de les aplicacions socials de la intel·ligència artificial i la robòtica 12/07/2017
Regulació i foment de l'economia col·laborativa 21/12/2017
Memòria històrica 19/03/2018
Registres de grups d'interès o lobbies 15/06/2018
Francofonia 19/06/2018
Plurilingüisme i usos lingüístics en assemblees legislatives 17/09/2015
Codis de conducta parlamentaris 04/08/2016
El règim especial d'Aran 09/04/2015
El procés polític de Catalunya 23/03/2018
Tècnica legislativa 30/08/2016
El principi de subsidiarietat 04/06/2018
El finançament de la Generalitat de Catalunya 21/06/2013
Legislació sobre referèndums 21/02/2013
Mesures per fer front a la crisi econòmica 22/12/2015
El procés polític d'Escòcia 01/10/2014
El Govern de la Generalitat de Catalunya 10/12/2018
La funció electiva del Parlament de Catalunya 01/04/2016

Cerca bàsica dins d'aquesta secció