DL núm. 78 - Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants i Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat

Actualització: 31 de gener de 2019

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Aquest dossier s'actualitza mentre dura la tramitació del projecte

Proposició de llei

Marc jurídic

Dret internacional

Normativa de la Unió Europea

Normativa estatal

Documentació d'especial interès per raó de la matèria

Activitat parlamentària sobre la matèria

Per legislatures

Per informació de les anteriors legislatures consulteu l'Arxiu del Parlament

Bibliografia