DL núm. 72 - Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

Actualització: 12 de novembre de 2018

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Projecte de llei i documentació aportada pel Govern

Marc jurídic

Documentació d'especial interès per raó de la matèria

Activitat parlamentària sobre la matèria

Bibliografia