DL núm. 70 - Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Decaiguda per finiment de la legislatura

Proposició de llei

Marc jurídic

Dret internacional

Normativa de la Unió Europea

Normativa estatal

Documentació d'especial interès per raó de la matèria

Activitat parlamentària sobre la matèria

Per legislatures

Per informació de les anteriors legislatures consulteu l'Arxiu del Parlament

Bibliografia