DL núm. 69 - Proposició de llei de creació de l'Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat

Actualització: 27 de setembre de 2017

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Decaiguda per finiment de la legislatura

Proposició de llei

Marc jurídic

Dret internacional

Unió Europea

Legislació espanyola

Legislació catalana

Legislació comparada

Legislació Comunitats Autònomes

Legislació estrangera

Portals web d'Agències per la Biodiversitat

Activitat parlamentària sobre la matèria

Per legislatures

Estratègies d'aplicació del Conveni sobre la Diversitat Biològica

Documentació rellevant