DL núm. 63 - Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic [...] que acompanya el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017

Actualització: 21 de desembre de 2016

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

APROVAT. Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni

Projecte de llei