DL núm. 62 - Projecte de llei creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya

Actualització: 16 de desembre de 2016

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

APROVAT. LLEI 15/2017, del 25 de juliol, de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya

Projecte de llei i documentació aportada pel Govern

Marc jurídic

Documentació d'especial interès per raó de la matèria

Activitat parlamentària sobre la matèria

Bibliografia