DL núm. 61 - Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat de Catalunya

Actualització: 12 de desembre de 2016

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

APROVAT. LLEI 17/2017, de l'1 d'agost, del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat.

Proposició de llei

Marc jurídic

Marc constitucional i estatutari

Dret internacional

Normativa de la Unió Europea

Normativa estatal

Normativa catalana

Dret comparat

Comunitats autònomes

Legislació estrangera

Jurisprudència Constitucional

Activitat parlamentària sobre la matèria

Documentació rellevant

Webs

Bibliografia