DL núm. 53 - Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès

Actualització: 1 d'agost de 2016

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Decaiguda per finiment de la legislatura

Proposició de llei

Marc jurídic

Documentació d'especial interès per raó de la matèria

Activitat parlamentària sobre la matèria

Bibliografia