DL núm. 50 - Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic

Actualització: 31 de maig de 2016

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Retirada per escrit

Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic