DL núm. 47 - Projecte de llei de l'arquitectura

Actualització: 2 de maig de 2016

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

APROVAT. LLEI 12/2017, del 6 de juliol, de l'arquitectura.

Projecte de llei i documentació aportada pel Govern

Marc jurídic

Plans governamentals

Institucions i documentació d'especial interès per raó de la matèria

Documents d'especial interès

Bibliografia