DL núm. 42 - Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

Actualització: 6 de maig de 2015

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

APROVADA. LLEI 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania

Proposició de llei i documentació aportada pel Govern

Marc jurídic

Activitat parlamentària sobre la matèria

Documentació rellevant

Informes sobre Renda bàsica

Plans i programes de govern

Informes

Bibliografia

Portals web

Renda garantida de ciutadania