DL núm. 41 - Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior

Actualització: 4 d'agost de 2015

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Decaigut per finiment de la legislatura.

Projecte de llei i documentació aportada pel Govern

Marc jurídic

Documentació d'especial interès per raó de la matèria

Activitat parlamentària sobre la matèria

Per legislatures

Per informació de les anteriors legislatures consulteu a l'Arxiu del Parlament

Bibliografia