DL núm. 4 - Projecte de llei de promoció de l'activitat econòmica

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Descripció

APROVAT. Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica.

Projecte de llei de promoció de l'activitat econòmica