DL núm. 33 - Projecte de llei de l'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals

Actualització: 15 de desembre de 2014

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris