DL núm. 3 - Projecte de llei d'agilitat i reestructuració

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

APROVAT. LLEI 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l'activitat administrativa.

Projecte de llei d'agilitat i reestructuració