DL núm. 28 - Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català

Actualització: 8 de juliol de 2015

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Decaiguda per finiment de la legislatura

Proposició de llei

Marc jurídic

Documentació d'especial interès per raó de la matèria