DL núm. 23 - Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema

Actualització: 27 de maig de 2014

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Decaigut per finiment de la legislatura.

Projecte de llei i documentació aportada pel Govern

Marc jurídic

Normativa catalana

Jurisprudència constitucional

Activitat parlamentària sobre la matèria

Documentació rellevant

Bibliografia

Accés a Webs