DL núm. 79 - Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya

Actualització: 14 de maig de 2019

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Proposició de llei

Marc jurídic

Marc constitucional i estatutari

Dret internacional

Normativa de la Unió Europea

Documentació d'especial interès per raó de la matèria

Activitat parlamentària sobre la matèria

Bibliografia