DL núm. 79 - Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya

Actualització: 4 de gener de 2021

Decaiguda per finiment de la legislatura

Proposició de llei

Marc jurídic

Marc constitucional i estatutari

Dret internacional

Normativa de la Unió Europea

Documentació d'especial interès per raó de la matèria

Activitat parlamentària sobre la matèria

Bibliografia